Đăng nhập

Vui lòng nhập địa chỉ email cho tài khoản của bạn. Một mã xác minh sẽ được gửi đến cho bạn. Một khi bạn đã nhận được mã xác minh, bạn sẽ có thể chọn một mật khẩu mới cho tài khoản của bạn.

Giới thiệu

I. GIỚI THIỆU
Phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức là giải pháp tổng thể được thiết kế và xây dựng áp dụng cho khối cơ quan Nhà nước. Qua đó giúp cho các cơ quan Nhà nước theo dõi quá trình biến đổi thông tin của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình công tác từ khi bắt đầu vào cơ quan cho đến nghỉ hưu. Hệ thống giúp các đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ công chức, viên chức quản lý hồ sơ nhân sự hiệu quả, giảm chi phí, thời gian, công sức, thuận tiện trọng việc tra cứu tìm kiếm hồ sơ cán bộ công chức, viên chức. Hệ thống phần mềm có các chức năng phân quyền đến từng phòng, ban, CBCC, CV được phép xem, sửa, xóa… đảm bảo tính bảo mật của hồ sơ.

II. CÁC NHÓM CHỨC NĂNG CHÍNH:

1. PHÂN HỆ QUẢN LÝ HỒ SƠ CBCC

 • Quản lý tổ chức
 • Quản lý hồ sơ CBCC
 • Quản lý quá trình công tác
 • Quản lý quá trình lương, phụ cấp
 • Quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng
 • Quản lý quá trình khen thưởng, kỷ luật
 • Quản lý quá trình bảo hiểm
 • Quản lý quá trình công tác Đảng
 • Quản lý nâng lương thường xuyên/ trước hạn
 • Quản lý điều động/ thuyên chuyển
 • Quản lý bổ nhiệm/ bổ nhiệm lại
 • Tra cứu, tìm kiếm hồ sơ CBCC
 • Báo cáo thống kê

2. PHÂN HỆ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA CBCC

 • Quản lý tài khoản đánh giá
 • Thiết lập nhiệm vụ, tiêu chuẩn đánh giá cho CBCC
 • Quản lý đợt đánh giá
 • Quản lý bộ tham chiếu công việc phục vụ đánh giá
 • Đánh giá kết quả làm việc
 • Tổng kết đánh giá

Bấm vào đây để tải tài liệu hướng dẫn sử dụng!

Hướng dẫn thiết lập tiêu chuẩn đánh giá